Wat wij doen

De meren, eilanden en oevers dragen sterk bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het Randmerengebied. Onze kerntaken beheer en onderhoud richten zich daarom op bereikbaarheid en optimalisering van recreatieve locaties en voorzieningen op en aan het water. Dat betekent onder meer: fonteinkruid maaien, een exploitatiemodel ontwikkelen voor het beheer van de aanlegplaatsen en eilanden, de revitalisatie van eilanden programmatisch aanpakken, vaarwater verdiepen.

In de rol van makelaar en verbinder zorgen we ervoor dat wat is besloten ook echt gebeurt. We borgen bijvoorbeeld een exploitatieopgave, of zijn opdrachtgever voor de regionale stichting Maaien Waterplanten Randmeren.

Daarnaast ervaren de Randmerengemeenten dat de coöperatie van grote waarde is als het gebied als geheel in het geding is. Zo doen wij mee aan de zoektocht naar optimale ontwikkelmogelijkheden voor recreatie in de natuur. Ondernemers zien in de coöperatie een gemeenschappelijk aanspreekpunt. De coöperatie heeft een agenderende rol voor recreatieve infrastructuur en het recreatieve voorzieningenniveau.

Om het Randmerengebied als geheel te positioneren, voert de coöperatie de regie op het ontwerp en de verspreiding van informatieve gebiedskaarten, een publieksmagazine en publieksgerichte informatie via website en social media. Dit alles doen wij in nauwe samenwerking met het recreatieve bedrijfsleven, de inwoners en de bezoekers van het gebied.

Cookie-instellingen