Huisregels

Algemeen:


Met het betreden van de eilanden en aanlegplaatsen van Gastvrije Randmeren gaat u akkoord met onze huisregels. Deze regels zijn er voor uw en onze veiligheid en zorgen voor een prettig verblijf. 


 • Voor uw verblijf wordt op de eilandeni in het Wolderwijd vanaf 12.00 uur en op de andere eilanden vanaf 16.00 uur een vergoeding gevraagd. U bent verplicht deze te betalen.

 • U mag maximaal 3 x 24 uur aaneengesloten op dezelfde aanleglocatie afmeren.

 • Matig uw snelheid bij het aan- en afvaren van de aanlegplaats, ook bij gebruik van bij-bootjes.

 • Bij drukte dicht naast elkaar afmeren.

 • Bij-bootjes naast uw schip bij langszij afmeren en voor/achter uw schip bij gebruik van een box.

 • Niet in het riet varen, afmeren of spelen.

 • Bij gebruik van de toiletten op de Zegge en Pierland deze graag schoon achterlaten en de toiletten niet gebruiken om andere vloeistoffen te lozen of (huis)vuil te deponeren ed. 

 • Ankeren binnen de aanlegplaatsen is niet toegestaan.

 • De aanwijzingen van de dienstdoende beheerder dienen direct opgevolgd te worden
  Het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot ontzegging van toegang tot de aanlegplaats

 • Er kan op onze locatie gebruik gemaakt worden van cameratoezicht.

 

Op onze aanlegplaatsen:

 • Honden en andere huisdieren zijn op de meeste eilanden toegestaan, er geldt op alle eilanden een opruimplicht. Zie verder onder het kopje 'voorzieningen' bij elk eiland.

 • Gebruik de aanlegplaats niet als openbaar toilet

 • Muziek op een laag volume zodat anderen hier geen hinder van ondervinden.

 • Barbecueën alleen toegestaan in overleg met de beheerder.
  Niet barbecueën op steigers of banken.

 • Respecteer de flora en fauna, kap of snoei geen bomen of struiken.

 • Open vuur is niet toegestaan, tenzij hiervoor door beheerder een voorziening is gemaakt.

Afval:

 • Neem uw huisvuil mee.

 • Vang uw toiletwater op in een vuilwatertank (verplicht vanaf 2009).
  Pomp het niet overboord.

 • Geen bilgewater overboord pompen.
  Hiervoor kunt u terecht bij de vuil- en oliehoudendwater-stations.


Op onze eilanden is de Nederlandse wetgeving van kracht. Overtreding van één of meer huisregels kan leiden tot verwijdering van het eiland en/of toegangsontzegging van alle eilanden. Als u  seizoenskaart-houder bent, kunnen wij deze geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) intrekken.

Aanwijzingen van de beheerders van de eilanden dienen te allen tijde direct opgevolgd te worden.

Bij situaties waarin onze huisregels niet voorzien of waarin geen overeenstemming bereikt wordt, is het oordeel van de beheerder/de coöperatie doorslaggevend.


 

Cookie-instellingen