Liggeld en seizoenkaart

Liggeldregeling

Met het betreden van de eilanden en aanlegplaatsen van Gastvrije Randmeren gaat u akkoord met onze huisregels

Vanaf 16.00 uur betaalt u per nacht liggeld, met uitzondering van de eilanden in het Wolderwijd plus eiland de Kluut en eiland Pierland op het Veluwemeer. Daar betaalt u liggeld vanaf 12.00 uur.

In geval een daggebruik inclusief overnachting bedraagt het tarief in 2024 € 0,90 per meter bootlengte. Gemeten van het voorste tot het achterste vaste deel, waarbij inbegrepen zijn: preekstoel, boegspriet, trimplank, zwemtrap, roer, davits e.d. voor zover deze delen niet direct na afmeren inklapbaar en/of afneembaar zijn. Voor uitsluitend daggebruik of een gedeelte daarvan bedraagt het tarief in 2024 € 1 per persoon. Met het liggeld draagt u bij aan het dagelijks onderhoud van de aanlegvoorziening en de inzet van de beheerder.  

De beheerder van het eiland komt het liggeld / avondgeld (contant) innen. Op sommige eilanden kan gebruik worden gemaakt van een betaalapp.

Seizoenkaart

Als u meer dan 14 nachten per seizoen op onze aanlegplaatsen verblijft, raden wij een abonnement aan in de vorm van een seizoenkaart. Het tarief voor de seizoenkaart wordt berekend op basis van 14 overnachtingen. 

Voor de seizoenkaart betaalt u dit jaar 14 x 0,90 cent per meter bootmaat. Hiermee kunt u van april tot oktober gebruik maken van de aanlegplaatsen die in beheer zijn van Gastvrije Randmeren. *

De aanlegplaatsen op eiland de Zegge vallen ook dit jaar weer onder beheer van de gemeente Zeewolde. Hierdoor is de seizoenkaart van Gastvrije Randmeren niet geldig op de Zegge. Als tegemoetkoming passen we daarom een korting van 12% toe op het totaalbedrag dat u normaal zou betalen. Deze korting wordt automatisch toegepast bij aanvraag van de seizoenkaart.

Het liggeld komt geheel ten goede aan de beheerders, als tegemoetkoming voor hun inzet. Een aantal van hen zijn in het seizoen bijna 24/7 aanwezig op hun eiland, anderen combineren het beheer met hun dagelijks werk.

* De seizoenkaart is uitsluitend bedoeld voor recreatief gebruik door particuliere bootbezitters. Voor huurboten gelden andere tarieven. Verhuurders kunnen hierover contact opnemen met Gastvrije Randmeren via info@gastvrijerandmeren.nl.

Aanvraag seizoenkaart

Via deze link kunt u de seizoenkaart voor 2024 aanvragen. U kunt kiezen voor betaling online of via een overboeking. Na betaling ontvangt u de seizoenkaart met vaantje per post op het ingevulde adres. 

Cookie-instellingen