Maatregelenpakket Smient en Meerkoet

maatregelenpakket aanlegplaatsen Smient en Meerkoet in verband met IJsseldelta 2.

In verband met het verplaatsen van de Roggebotsluis, onderdeel van het plan IJsseldelta-Zuid, veranderen de waterstanden in het Drontermeer. Dit heeft gevolgen voor de waterveiligheid en wateroverlast voor de Smient en de Meerkoet, twee aanlegvoorzieningen in beheer van Gastvrije Randmeren. Om de effecten daarvan ongedaan te maken of te beperken wordt nu onderzocht welke maatregelen er genomen moeten worden om het gebruik voor de waterrecreatie te kunnen continueren en kans op schade zoveel mogelijk te beperken. Provincie, gemeente Dronten en Gastvrije Randmeren trekken hierin samen op.

Lat: 52.5640111476313
Long: 5.84712842293514

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen