Ketelmeer

Het Ketelmeer is een randmeer dat in 1956 is ontstaan bij de inpoldering van Oost-Flevoland. Samen met het Vossemeer en het Zwartemeer maakt het deel uit van de Randmeren Noord. Het Ketelmeer ligt voor het grootste deel in de provincie Flevoland en voor een kleiner deel in de provincie Overijssel en is circa 1300 ha groot.

De Randmeren Noord staan in verbinding met het IJsselmeer en de rivier de IJssel. De gemiddelde diepte van het Ketelmeer bedraagt ongeveer 2,4 m. De meren zijn belangrijk voor de waterhuishouding. Ze vormen een waterbuffer en zorgen ervoor dat het waterpeil van het oude land niet zakt en het land niet verdroogt.

Vaargeul Hanzerak-West

In het westelijk deel van het Ketelmeer heeft Rijkswaterstaat tussen 2007 - 2009 een nieuwe vaargeul aangelegd. Deze nieuwe vaargeul, Hanzerak-West genaamd, is ruim 6 kilometer lang, 160 meter breed en heeft een waterdiepte van ruim 6 meter onder N.A.P. De vaarweg over het Ketelmeer is een belangrijke vaarroute voor de beroepsvaart. Hij verbindt de vaarweg Amsterdam – Lemmer, de IJssel en het Zwarte Meer met het IJsselmeer.  Verder zorgt het voor aansluiting met de nieuwe Zuiderzeehaven in Kampen, deze is nu bereikbaar voor kustvaarders tot 2.000 ton.

 

Cookie-instellingen