Agenda IJsselmeergebied 2050

3321 keer bekeken

De afgelopen jaren hebben een aantal gebiedspartijen hard gewerkt aan het tot stand komen van de Agenda IJsselmeergebied 2050. Op 11 januari 2018 zijn in Den Haag de laatste bestuurlijke punten op de i gezet.

Gebiedspartijen dat wil zeggen rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven. In ateliers, dialoogsessies en regiotafels is deze agenda mede tot stand gebracht.

Op 17 mei wordt door de verschillende partijen een bestuurlijke instemmingsverklaring getekend en wordt  een belangrijke stap gezet op weg naar een gezamenlijke strategie waarmee samenhangende, urgente opgaven en kansen in het IJsselmeergebied de komende jaren worden gecombineerd met een kwaliteitsimpuls voor het IJsselmeergebied.

Klik hier om de uitvoeringsagenda IJsselmeergebied 2050 te downloaden

Cookie-instellingen