Instemmingsverklaring getekend

2790 keer bekeken

Op 17 mei is in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen de instemmingsverklaring van de gebiedsagenda IJsselmeergebied 2020-2050 getekend door betrokken overheden en vertegenwoordigers van maatschappelijke partners en bedrijfsleven, waaronder partijen uit de waterrecreatiesector.

Gebiedsagenda IJsselmeergebied

De gebiedsagenda is op initiatief van het Rijk opgesteld met partners uit de regio: andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Deze agenda is gericht op het creëren van een richtinggevend perspectief voor het gebied, een kennis- en innovatieagenda en een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor maatregelen en projecten voor de periode tot 2050. In februari 2018 werd de conceptagenda IJsselmeergebied al gepresenteerd.

Ondertekening

Met de ondertekening van de instemmingsverklaring van de gebiedsagenda  onderstreept de coalitie naar eigen zeggen ‘het belang van een gezamenlijke visie en ambities die de koers bepalen voor de toekomst van het prachtige gebied als het Blauwe Hart van Nederland’.

Ook de coöperatie Gastvrije Randmeren tekende de instemmingsverklaring.

 

Rita Braam: "vanuit de gebiedsagenda kunnen de verbindingen met andere regio's in het IJsselmeergebied verder worden versterkt en de doorwerking van nieuwe, ook eigen, opgaven worden ondersteund".

 

 

Cookie-instellingen