Stichting Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer opgericht

1449 keer bekeken

HISWA Vereniging en het Watersportverbond hebben op 6 maart gezamenlijk de stichting ‘Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer’ opgericht. De oprichtingshandeling vond plaats op het Veiligheidseiland van de HISWA Amsterdam Boat Show in RAI Amsterdam.

Er staat een bestuur klaar van zeven watersportondernemers en bestuurders van watersportverenigingen. Samen gaan ze zich inzetten om het maaien van waterplanten op het IJmeer en Markermeer optimaal te organiseren.

De watersportsector ondervindt al jaren grote hinder van de hoog groeiende Fonteinkruiden in het IJsselmeergebied. Om de bevaarbaarheid te behouden is het van groot belang dat er voldoende en tijdig gemaaid wordt. Door middel van een op handen zijnde samenwerkingsovereenkomst tussen private en publieke partijen is gedurende vijf jaar vanuit verschillende overheden geld beschikbaar om de waterplantenproblematiek aan te pakken. Voorwaarde daarbij is dat de waterrecreatiesector zich organiseert in een duurzaam zelfredzaam samenwerkingsverband. De nieuwe stichting is het antwoord voor het gebied IJmeer en Markermeer.

Regels verruimen

De stichting ondersteunt bij het uitvoeren van maaiwerkzaamheden in het IJmeer en Markermeer. Dit betekent dat zij jaarlijks samen met gebruikers inventariseert waar de waterplanten groeien en waar gemaaid kan worden. Het doel is dat de beschikbare financiële middelen vanuit de overheden optimaal worden ingezet om daarmee zoveel mogelijk vaarareaal voor de gebruikers te realiseren. Het maaien van de Fonteinkruiden is via de handreiking maaien waterplanten ook aan strikte regels gebonden. De stichting wil proberen de regels te verruimen. Voor de uitvoering van de maaiwerkzaamheden worden marktpartijen benaderd.

Position paper

Betrokken partijen hebben een position paper over de overlast van waterplanten voor de watersport opgesteld.

[bron: Watersportverbond]

Cookie-instellingen