maaiseizoen voor het Pinksterweekend van start!

3054 keer bekeken

Het maaiseizoen waterplanten is maandag 3 juni van start gegaan! Zowel bij de snelvaarbaan op het Gooimeer als op het Eemmeer zijn de eerste waterplanten gemaaid en afgevoerd.

Het maaiseizoen waterplanten is maandag 3 juni van start gegaan! Zowel bij de snelvaarbaan op het Gooimeer als op het Eemmeer zijn de eerste waterplanten gemaaid en afgevoerd.

Met een vroege maai-start en met voor het eerst met 2x  maaien op een aantal locaties op Gooi- en Eemmeer en Wolderwijd zet Gastvrije Randmeren stevig in op verlenging van het vaarseizoen.

De goede waterkwaliteit en het heldere water van de randmeren zorgen voor een uitbundige groei van waterplanten. Zwemmen, roeien, zeilen of kanovaren gaat niet meer waar een dicht veld fonteinkruid ligt. Daarom spant de gebiedscoöperatie zich maximaal in om deze waterplanten te maaien en zoekt de coöperatie voor meer structurele oplossingen samenwerking met provincies, Rijkswaterstaat en de watersportsector. Behalve met budget dat de gemeenten jaarlijks bijeen leggen voor het maaien in de randmeren is er door belanghebbenden voor de komende jaren extra budget ingelegd om een grotere inspanning te kunnen leveren. Ook de provincie Flevoland dragen bij.

In opdracht van Gastvrije Randmeren coördineert de Stichting Maaien Waterplanten het maaien op de Randmeren.  Lokale vissers bouwen daarvoor in het zomerseizoen hun vissersboot om tot maaiboot. Door gemaaide delen aan te laten sluiten aan diepere gebieden worden op het Gooimeer, Eemmeer, Wolderwijd en Veluwemeer vaargebieden gerealiseerd waar min of meer waterplantvrij gevaren kan worden. Op het Veluwemeer hoefde vorig jaar maar een kleine oppervlakte gemaaid te worden. Het lijkt er op dat daar de laag groeiende kranswieren het fonteinkruid naar dieper water verdringen waardoor deze niet meer aan de oppervlakte komen.

Nu het maaiseizoen is gestart zullen jachthavens, watersporters en andere belanghebbenden via nieuwsbrieven en onze website op de hoogte worden gehouden van de vorderingen. Wilt u de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een berichtje naar info@gastvrijerandmeren.nl.

Cookie-instellingen