Het maaiseizoen 2019 is afgelopen

12639 keer bekeken

In totaal is er vanaf 3 juni een oppervlakte van 575 hectare gemaaid, waarvan 230 ha dubbel. Dit is het laatste nieuwsbericht van dit maaiseizoen met de kaartjes van de vaargebieden waar u op dit moment zonder al te veel problemen kunt varen.

In totaal is er vanaf 3 juni een oppervlakte van 575 hectare gemaaid, waarvan 230 ha dubbel. Ervan uitgaande dat 1 ha vergelijkbaar is met 1,5 voetbalveld is er een oppervlakte gemaaid van 862,5 voetbalvelden. Dat is een behoorlijke oppervlakte en gezien de dichtheid van de vegetatie op sommige locaties ook een hele prestatie.

Het Wolderwijd en Veluwemeer zijn op dit moment redelijk tot goed bevaarbaar. Op het Gooi- en Eemmeer was de groei van de planten dit jaar weer aanzienlijk en is sprake van nagroei waardoor sommige gebieden na het maaien opnieuw dichtgroeien en moeilijk begaanbaar waren, bijvoorbeeld de snelvaarbaan en het bottervak bij Huizen.

Als pilot zijn de  snelvaarbaan en het surfgebied dit jaar 2x gemaaid. Ook sommige vakken op het Eemmeer zijn zowel in juni als in juli gemaaid. Het bottervak bij Huizen is nu, begin augustus, opnieuw dichtgegroeid. Het is vanuit de vergunning en financieel niet mogelijk dit hele vak nogmaals te maaien.

Doel van de pilot is om te onderzoeken of de vaargebieden met 2x maaien voor een langere periode begaanbaar blijven. De resultaten zijn gemonitord en in september wordt aan de hand van de uitkomsten bepaald of het 2x maaien het gewenste effect heeft en wat eventuele vervolgstappen zijn.

In het najaar zullen we u hiervan met een allerlaatste nieuwsbrief op de hoogte brengen.

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen!

Gastvrije Randmeren wil graag weten hoe u de berichtgeving tijdens het maaiseizoen ervaart. Is deze voldoende informatief? Geven de kaartjes een goed beeld? Mist u informatie?

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen!
U kunt uw reactie sturen naar info@gastvrijerandmeren.nl

 

 

 

Cookie-instellingen