Verbeterd schetsontwerp haven Dode Hond

18886 keer bekeken

Eind 2017 startte gebiedscoƶperatie Gastvrije Randmeren met een verbetertraject van de haven van natuureiland de Dode Hond in het Eemmeer. Dit resulteerde eind 2018 in een schetsplan. Een verbeterd schetsplan vormt nu de basis voor de volgende fase, de voorbereidingsfase

Dode Hond, het eiland voor de kust van Blaricum is een geliefde vaarbestemming voor natuurliefhebbers. Bij het aanleggen ondervinden recreanten echter veel hinder van de wind en van golfslag. Ook de damwanden en steigers hebben te lijden onder wind- en golfwerking. Hoofddoel van het verbetertraject is dan ook het creƫren van een beschutte haven voor natuurrecreatie die voldoet aan de eisen van deze tijd, die goed te bereiken is en waar veilig aangelegd kan worden.


In een intensief participatietraject en in afstemming met Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en gemeente Blaricum, is een schetsontwerp opgesteld. Na nog een paar laatste aanpassingen gaat Gastvrije Randmeren nu met het verbeterde schetsontwerp de volgende fase in. 

 

Met verbeterd schetsontwerp naar volgende fase

In deze fase, de voorbereidingsfase, wordt het verbeterd schetsontwerp nader onderzocht en onderbouwd in een ruimtelijke onderbouwing.

Vervolgens worden alle (wettelijke) procedures doorlopen, onder andere voor het bestemmingsplan, de benodigde vergunningen en de privaatrechtelijke zaken. Bij deze procedures zijn verschillende bevoegde gezagen  betrokken, waaronder gemeente Blaricum, provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.

De voorbereiding vindt met name in 2020 en deels in 2021 plaats. Afhankelijk van het verloop van de procedures en inspraakmogelijkheden, verwachten we met de aanleg van de vooroevers en voorzieningen in de tweede helft van 2021 te kunnen starten.
 


Benieuwd naar het schetsontwerp?

Op de projectpagina Dode Hond op onze website vindt u het verbeterde schetsontwerp met bijbehorende toelichting en de laatste aanpassingen. Op de projectpagina vindt u ook alle andere projectinformatie en -documentatie.

Cookie-instellingen