Partners tekenen samenwerkingsovereenkomst aanpak waterplanten

17893 keer bekeken

Noord-Holland, Flevoland, het Ministerie van I&W, Gastvrije Randmeren, Almere, Hoorn en een aantal waterrecreatiepartijen hebben afspraken gemaakt over het beheer van de waterplanten in Markermeer-IJmeer en de Randmeren.

Gezamenlijke aanpak waterplanten in zuidelijk deel IJsselmeergebied

De provincies Noord-Holland en Flevoland, het Rijk (ministerie van I&W), de randmeergemeenten, verenigd in de gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren, de gemeenten Almere en Hoorn en de waterrecreatiepartijen Watersportverbond, Hiswa vereniging, Sportvisserij Nederland en Toerzeilers Nederland hebben afspraken gemaakt over het beheer van waterplanten die overlast geven voor de waterrecreatie in het Markermeer-IJmeer en de Randmeren. Op vrijdag 6 december ondertekenen ze een samenwerkingsovereenkomst op de landelijke waterplantenconferentie. 

Waterplantengroei neemt toe door
betere waterkwaliteit

Met de toegenomen waterkwaliteit in het Markermeer-IJmeer en de Randmeren is de afgelopen jaren de groei van waterplanten enorm toegenomen. Dat is goed voor de natuur. Echter, de tot aan het wateroppervlak groeiende waterplanten (Fonteinkruiden) zorgen ook voor hinder. Het vaargebied voor de waterrecreatie wordt beperkt, de bereikbaarheid van jachthavens wordt slechter, er ontstaan onveilige situaties doordat beroeps- en recreatievaart gedwongen worden om samen in de vaargeul te varen, hulpdiensten komen door de waterplanten soms lastiger ter plaatse en bij de kust hebben zwemmers en bezoekers last van de waterplantenresten.

Verdiepen bodem als structurele oplossing

Een werkgroep waarin alle partijen aan tafel zitten, werkt de komende jaren aan een structurele oplossing die in balans is met de natuurbelangen en de functie van de waterplanten voor de waterkwaliteit. Omdat in diepere wateren waterplanten niet kunnen groeien, zet de werkgroep in op een plan voor het verdiepen van de bodem in de vaargebieden in het Markermeer-IJmeer en de Randmeren. Het is mogelijk dat uit de werkgroep ook andere oplossingen naar boven komen.

“We moeten maatregelen voor het beheer van de waterplantenin samenhang met elkaar inzetten voor het totale gebied. Ik ben dan ook blij dat we nu met elkaar aan de slag gaan om aan een structurele oplossing te werken”, aldus Cees Loggen, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland.

Maatregelen voor korte termijn

Voor de korte termijn willen de verschillende partijen zorgen dat het recreatief gebruik van het vaargebied goed mogelijk blijft. De waterplanten worden daarom in specifieke delen gemaaid en de gemaaide gebieden worden op een kaart weergegeven. Ook is er een website en een app Waterplantmelder ontwikkeld waarmee gebruikers overlast van waterplanten kunnen melden.

Klik hier voor de publicatie van de 'Samenwerkingsovereenkomst waterplanten in het Zuidelijk IJsselmeergebied' in de Staatscourant.

Cookie-instellingen