Gedeputeerden Peter van ’t Hoog en Jop Fackeldey op bezoek bij de Coöperatie Gastvrije Randmeren

4053 keer bekeken

Op donderdag 11 juni brachten de gedeputeerden Peter van ’t Hoog (Gelderland) en Jop Fackeldey (Flevoland) een werkbezoek aan het Gelderse deel van de Randmeren op uitnodiging van de Coöperatie Gastvrije Randmeren.

Naast beide provincies waren er ook de bestuurders van de Gelderse gemeenten, Zeewolde en Leisurelands. Doel van het werkbezoek was kennis te maken met de recreatieve ontwikkeling van de Randmerenkust van de Veluwe en het vinden van een goede balans met natuurwaarden. “Laten zien dat we met de Randmeren goud in handen hebben”, zo opent Egge Jan de Jonge voorzitter van de Coöperatie het werkbezoek, een Corona-proof programma op twee locaties: Strand Hoge Bijssel in Nunspeet en Strand Horst in Ermelo.

Nunspeet aan Zee

Met op de achtergrond het fietsveer over het Veluwemeer geeft Marije Storteboom (wethouder Nunspeet)  een toelichting op de ontwikkelingen die de gemeente wil realiseren op de plek van het “surfstrandje” Hoge Bijssel samen met omliggende recreatiebedrijven, de gebiedscoöperatie en Leisurelands. “Dit moet een openbare plek worden voor verblijf aan het water”. De plek is nu niet hip, lastig te vinden en er is overlast van vogelpoep. Dat willen we veranderen door te starten met het aanleggen van een zandstrandje met voorzieningen en dat verder uit te bouwen. Een mooie ontwikkeling is dat de capaciteit van het zeer populaire fietsveer wordt verdubbeld met de ingebruikname van een tweede boot.

Icoonroute Zuiderzee

Het landelijk fietsplatform bouwt, om de concurrentie met het buitenland aan te kunnen, de bekende LF-fietsroutes om naar icoonroutes. De Zuiderzeeroute is daar één van en loopt pal langs de Gelderse kust van de Randmeren waarbij ook Zeewolde wordt aangedaan. De coöperatie zorgt er samen met de gemeenten voor dat de route nog aantrekkelijker wordt om te fietsen door toevoeging van picknickbankjes, watertappunten, laadpalen, schuilplekken en ook vogelkijkhutten. Daarnaast wordt in Harderwijk de oude Zuiderzeeroute verlegd langs de strandboulevard en het palingmuseum. Ook willen partijen toe naar één herkenbare uitstraling van deze voorzieningen en gaan dat samen met de Hogeschool Van Hall Larenstein verder uitwerken. De provincie staat hier positief tegenover, wat blijkt uit het financieel ondersteunen van deze gezamenlijke kwaliteitsimpuls van de Gelderse gemeenten.

Op naar strand Horst

Bij strand Horst worden we door Leo van der Velden (wethouder Ermelo) welkom geheten. Hier staan we in een gebied met een combinatie van hoge natuurwaarden en het populaire strand voor surfers van Telstar Surf. Er staat ook nog heel wat op de agenda om komende jaren te ontwikkelen zoals het natuurontwikkelingsproject Groene Kruispunt, een hotel en een evenementenhal. Het Groene Kruispunt is een project in het kader van de Integrale Inrichting Veluwe Randmeren (IIVR) moet een natuurverbinding en een vogelgebied tussen Gelderland en Flevoland opleveren. De coöperatie voert het project uit. Rita Braam, directeur Gastvrije Randmeren, licht toe dat de provinciale aanvraag voor aansluiting op het Gelders Natuur Netwerk loopt.

Innovatie in maaien waterplanten

Bij de net geopende botenhelling licht Kees Kooijman, voorzitter van de stichting Maaien Waterplanten Randmeren, toe hoe gewerkt wordt aan een nieuw innovatief prototype voor het maaien van de waterplanten. De waterplanten zijn een groot probleem voor de recreatievaart op de Randmeren. Samen met ondernemers uit de regio, de gebiedscoöperatie en met financiële steun van vier provincies, naast Flevoland en Gelderland doen ook Utrecht en Noord-Holland mee, is in ijltempo een nieuwe efficiëntere maaitechniek ontwikkeld. Hiermee wordt mogelijk al vanaf eind augustus proefgedraaid.

Pilot watertaxiverbindingen over het water

Wethouder Ewout Suithoff  (Zeewolde) neemt de aanwezigen mee in de plannen van Harderwijk, Nunspeet, Ermelo en zijn gemeente om een netwerk van vervoer over het water met watertaxi’s of een waterbus te gaan realiseren. “Routes over het water waarmee de natuur- en recreatiewaarden van het gebied worden gedeeld met toerist en inwoner”. Gestart wordt met het opzetten van een businesscase voor een verbinding Harderwijk – Zeewolde, waarin een uitbouw van het netwerk naar Nunspeet en Ermelo wordt meegenomen. Partijen willen in het vaarseizoen van 2021 al starten met een pilot.

Een gordiaanse knoop aan de Randmeren

Zo omschrijft Adriaan van der Linden de worsteling van Leisurelands om tot een goede balans van natuur en recreatie aan de Randmeren te komen. Zij zijn met gemeenten en ondernemers op diverse plekken aan de Randmeren in gesprek om recreatieve ontwikkelingen door te voeren in combinatie met water, land en natuur. Er zit beweging in. GVR staat voor hem niet alleen voor Gast Vrije Randmeren. Met een knipoog naar Roald Dahl doet hij een beroep op de provincies om als “Goedaardige Vriendelijke Reuzen” te helpen bij het mogelijk maken van ontwikkelingen op vlak van natuur, water en recreatie. Mogelijk kan een groen-recreatieve zonering, zoals op de Veluwe, ook voor het Randmerengebied uitkomst bieden.

SamenWerken aan Randmerenkwaliteit

Beide gedeputeerden geven aan dat “Samenwerking tussen beide provincies vanuit een gezamenlijk belang” de sleutel tot een evenwichtige ontwikkeling van natuur en recreatie in het Randmeren gebied is. Jop Fackeldey stelt “Samenwerking is cruciaal. We hebben een gezamenlijk belang aan beide oevers van de Randmeren. Samen kunnen we zorgen voor die evenwichtige ontwikkeling en een antwoord formuleren op bijvoorbeeld de COVID- en Stikstof Crisis. Die geven de samenwerking nu momentum”. Peter van ’t Hoog constateert dat deze samenwerking al vorm krijgt en stelt “het moet lukken om natuur en recreatie te bundelen, de natuur toegankelijk en beleefbaar te maken en economische kansen op het vlak van recreatie te benutten”. De coöperatie Gastvrije Randmeren ziet hij als een bindende factor.

Cookie-instellingen