Inspiratiedocument voor Gastvrije Randmeren

2013 keer bekeken

De Stichting Maaien Waterplanten Randmeren pleit voor een integrale inrichting van de Randmeren

Op 11 februari bood de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren aan het bestuur van Gastvrije Randmeren een inspiratiedocument aan, in de vorm van de notitie "Fundamentele bouwstenen voor integrale inrichting van de Randmeren deel I".

Een herhaald maar verder uitgewerkt en gefundeerd pleidooi om de problematiek van de waterplanten duurzaam en integraal aan te pakken. Het doel van de integrale inrichting is om zowel het ecologische als het recreatieve fundament van de randmeren te verbeteren.

Kees Kooijman, voorzitter van de Stichting Maaien, sprak bij de aanbieding de verwachting uit dat de inhoud van het inspiratiedocument zal bijdragen aan de activiteiten en werkzaamheden van Gastvrije Randmeren die gericht zijn op het in stand houden en verbeteren van de bijzondere recreatie- en natuurwaarden van de Randmeren.

Download hier het inspiratiedocument.

 

Cookie-instellingen