Samen de schop in de grond voor Groene Kruispunt

1158 keer bekeken

Wethouders, directeuren en natuurbeschermingsverenigingen staken op vrijdag 7 oktober samen de eerste schop in de grond voor de aanleg van het ‘Groene Kruispunt Nuldernauw’.

Daarmee gaven zij het startsein voor de aanleg van dit natuurontwikkelingsproject langs de kust, op de overgang van Strand Horst naar Strand Nulde. Naast een rustgebied voor watervogels, een onderwaterbos en een vogelkijkhut wordt er een groot rietmoeras gegraven als uitbreiding op de leefgebieden voor roerdomp en grote karekiet.

Hoe gaat het gebied eruit zien?

Wat nu nog voornamelijk grasland is, wordt straks een rietmoeras met naar de landkant toe een overgang van vochtig naar droog struikgewas en bomen. In het Nuldernauw wordt een rust- en voedselzoekgebied voor watervogels gerealiseerd. Het gebied wordt afgebakend met een palenrij. Daarbinnen wordt met dood hout een onderwaterbos aangelegd.  Op en tussen dit dode hout voelen schelpdieren, vissen en andere kleine onderwaterdiertjes zich thuis. De inrichting is ideaal voor de Grote karekiet, de Roerdomp en andere watervogels maar ook voor diersoorten zoals de ringslang, otter en snoek. Natuurliefhebbers en mensen die langs het water fietsen, hebben straks vanuit de nieuwe vogelkijkhut een prachtig uitzicht op het rietmoeras en rustgebied.

Jaap Schröder namens de Vogelbeschermingswacht Noord Veluwe: "Wij zijn vooral ook blij dat een deel van het Nuldernauw straks als rustgebied voor vogels wordt afgeschermd zodat de vogels in alle rust gebruik kunnen maken van dit nieuwe leefgebied”.

Wethouder Ronald van Veen van Ermelo: “De aanleg van het Groene Kruispunt is een opgave uit het Integraal Inrichtingsplan Veluwerandmeren, het Beheerplan Natura2000 en het bestemmingsplan Strand Horst. We hechten aan een goede balans tussen nieuwe bebouwing en Natuurontwikkeling op strand Horst en daar draagt dit project aan bij. We zijn blij dat er een start wordt gemaakt met de aanleg van deze nieuwe natuur”.

Ewoud ’t Jong: ‘Met de nieuwe inrichting wordt het Natuurnetwerk Nederland versterkt in zowel de breedte- (Veluwe/Horsterwold Flevoland) als de lengterichting (Horst/Nulde). Vandaar de naam Groene Kruispunt. Met de aanleg van het Groene Kruispunt vindt ook natuurinrichting op Puttens grondgebied plaats, o.a. in de vorm van een onderwaterbos’.

Duurzaam graven

Voor het rietmoeras wordt er bijna 50.000 vierkante meter zand afgegraven. Dat zijn ongeveer 1750 vrachtwagens. Dit zand wordt gebruikt om in Harderwijk de nog aan te leggen wegen in een deel van de wijk Drielanden op te hogen. De gemeente Harderwijk, Leisurelands en Gastvrije Randmeren hebben hier al in een vroeg stadium afspraken over gemaakt. Kees Rutten, directeur Leisurelands: “zo helpen we elkaar in de regio en beperken we de CO2 uitstoot door de transportafstanden kort te houden en het zand direct te vervoeren naar het gebied waar het gebruikt wordt”.

Rita Braam, directeur Gastvrije Randmeren sluit af: "het Groene Kruispunt is samen met het Ecolint bij Elburg het laatste natuurinrichtingsproject uit een gebiedsontwikkelplan waar in 2001 alle gemeenten rond de Veluwerandmeren hun handtekening onder hebben gezet. In dit plan zaten 21 natuur- én recreatieprojecten”.  Kees Rutten, directeur van grondeigenaar Leisurelands vult aan “. Het Groene Kruispunt vormt voor ons een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling ‘Veluwe aan Zee’. Er is plaats voor nieuwe natuur maar ook voor het versterken van de recreatieve mogelijkheden van het recreatiegebied. De stranden zullen de komende jaren verder worden ontwikkeld. “Beleving” is bij beide een belangrijk thema”.

Wie staan waarvoor aan de lat?

In de aanloop naar de aanleg van het Groene Kruispunt is samengewerkt met verschillende natuurbeschermingsorganisaties. Stichting Natuur-en Milieu Platform Ermelo, Stichting voor Natuur-en Milieubescherming Putten, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en de Vogelbeschermingswacht Noord Veluwe hebben allemaal hun steentje bijgedragen.

De aanleg van het Groene Kruispunt komt voor rekening van Gastvrije Randmeren en Leisurelands. De Provincie Gelderland draagt financieel bij aan de vogelkijkhut en aan de inrichting omdat het een onderdeel is van het Gelders Natuurnetwerk. Ook Rijkswaterstaat Midden-Nederland draagt haar steentje bij door het aanbrengen van vraatrasters om schade door vraat van jong riet door ganzen te voorkomen. De eigenaar van het recreatiegebied Leisurelands, de gemeenten Putten en Ermelo dragen straks zorg voor het beheer dat nodig is om de ontwikkeling van de natuur te begeleiden. Gemeente Ermelo zorgt bovendien voor de handhaving van de rust in het vogelgebied op het water.

Cookie-instellingen