Rietzone Ecolint feestelijk opgeleverd

638 keer bekeken

Woensdag 19 april is bij de Sint Ludgeruskerk in Elburg de rietzone ‘Ecolint Elburg’ opgeleverd met de onthulling van een informatiepaneel. Het paneel laat zien welke vogels je mogelijk vanuit de vogelkijkhut bij de Ludgeruskerk kunt spotten.

De rietzones langs de kustlijn bij Elburg hadden een forse ingreep nodig om ze geschikt te maken als leef- en broedgebied voor de Grote karekiet en de Roerdomp.

Dit deel van het Veluwemeer is aangewezen als Natura2000-gebied en de inrichting ervan moet bijdragen aan de wettelijke bescherming van moerasvogels. Er is op twee locaties aan de ontwikkeling en het herstel van de rietzone gewerkt, bij de Korte Waarden en bij de Sint Ludgeruskerk.

 

Jetze Kamerling, projectleider voor opdrachtgever Gastvrije Randmeren: “Bij de Korte Waarden was de oeverzone te smal voor de ontwikkeling van stromingsriet voor de Grote karekiet en de landzijde was te droog voor de ontwikkeling van waterriet waar de Roerdomp graag in nestelt. Met de aanleg van ondiepe poelen, natuurvriendelijke oevers en een broedeiland zijn deze problemen aangepakt en hebben deze vogels een gebied gekregen waar ze zich het beste thuis voelen”. In de rietzone ter hoogte van de Sint Ludgeruskerk is over de hele lengte een afrastering geplaatst om jong riet de kans te geven zich te ontwikkelen, zonder dat ganzen dit opeten. Zo kunnen de gaten in deze rietzone dichtgroeien. 

Op het Veluwemeer wordt ook gevaren, gesurft en gezwommen en langs de kust liggen particuliere recreatielandjes. Wethouder Lyda Sneevliet: “Voor de recreatielandjes ligt nu een bestemmingsplan ter inzage, dat zoveel mogelijk tegemoetkomt aan het gebruik dat sinds begin jaren '80 al onder het overgangsrecht is gekomen. Van dit unieke gebied kan men blijven genieten. Om dit mogelijk te maken binnen een Natura 2000 gebied, was het noodzakelijk om voor watervogels elders geschikte ruimte te creëren en een rustgebied in te stellen.
Dat is gedaan bij de Korte Waarden, richting de Ludgeruskerk”.

Rita Braam: “Het rustpunt dat afgelopen zomer is geplaatst maakt de Sint Ludgeruskerk tot een uniek rust- en uitkijkpunt. Het maakt deel uit van een reeks rust- en oplaadpunten langs de LF Zuiderzeeroute. Je kunt er aan de picknicktafel je boterham eten en vanuit de vogelkijkhut heb je een prachtig uitzicht over het vogelrijke Veluwemeer”. Er wordt nog gezocht naar een innovatieve manier om een oplaadpunt voor elektrische fietsen aan het rustpunt toe te voegen. Het rustpunt vormt een prachtige aanvulling aan het fietsnetwerk rond de gemeente Elburg.

Rita Braam “Het project voor de rietzone heeft een lange looptijd gekend en het is mooi om te zien dat alle betrokken partijen blij zijn met de manier waarop het gebied nu is ingericht. We hopen dat ook de vogels waarvoor we het hebben gedaan zich hier thuis gaan voelen”.

Cookie-instellingen