Ontbrekende stuk fietspad Reevediep aangelegd

1064 keer bekeken

De aanleg van het 1,7 kilometer lange fietspad op de dijk tussen de Nieuwendijkbrug en Reeve is nu gerealiseerd.

 @foto Tennekes

Wethouder Erik Faber heeft samen met Peter Beelen van Gastvrije Randmeren het projectdossier “aanleg ontbrekende schakel fietspad” op 22 november 2023 afgesloten. Fietsers kunnen vanaf nu gebruik maken van dit vrij liggende fietspad langs het Reevediep om van en naar Reeve te fietsen.

Ontbrekende stuk fietspad Reevediep

Het nieuwe deel van het fietspad over de dijk eindigt nu bij de toekomstige sluis in Reeve. Het fietspad is na realisatie van de sluis verbonden met de fietsroute Harderwijk-Roggebotsluis langs het Veluwe- en Drontermeer. Hiermee ontstaat een aantrekkelijk fietsrondje langs het Reevediep en een fietsrondje Drontermeer. Ook dit nieuwe deel van het fietspad zal worden opgenomen in het fietsknooppuntennetwerk. 

Bovenregionale verbinding fietspad

Het fietspad zorgt voor een goede bovenregionale verbinding tussen Kampen, Dronten en Oldebroek en daarmee de drie provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland. Het levert meer mogelijkheden op tot het fietsen van kleinere rondjes rondom het Reevediep.

@foto Tennekes

Impuls recreatieve ontwikkeling

De Gastvrije Randmeren wil de recreatieve ontwikkeling van het gebied een krachtige impuls geven. Hiervoor is een Uitvoeringsagenda vastgesteld. Deze Uitvoeringsagenda voorziet in een programma voor de integrale versterking van recreatiemogelijkheden in de Randmeren met een accent op fiets- en waterrecreatie, met een focus op fysieke maatregelen. Dit fietspad is een van die maatregelen.

De aanleg van het fietspad is gefinancierd door de gemeente Kampen met een bijdrage van Gastvrije Randmeren.

Cookie-instellingen