Maaien waterplanten Randmeren van start

9122 keer bekeken

Dat het water in de Randmeren zo prachtig helder en schoon is, is voor een groot deel te danken aan de waterplanten. Maar in het vaarseizoen veroorzaakt het fonteinkruid de nodige overlast voor watersporters. Vooral in het Gooimeer hebben de gebruikers het zwaar te verduren.

De gebiedsoöperatie Gastvrije Randmeren en de vorig jaar opgerichte Stichting Maaien Waterplanten Randmeren pakken de overlast aan door waterplanten te maaien met de inzet van vrijwilligers. Deze unieke samenwerkingspilot is nu verlengd, zodat ook de komende jaren de overlast gezamenlijk wordt aangepakt.

Gemaaide vaarroutes

Vissersboten, uitgerust met maaiapparatuur, varen de komende weken uit om binnen de recreatiebetonning de waterplanten op de meest dichtgegroeide locaties te maaien.

De afgelopen weken konden gebruikers van het gebied melding doen van een wildgroei aan fonteinkruid. In samenspraak met de watersportsector is vervolgens besloten waar gemaaid gaat worden. Gedurende de komende drie weken wordt er gemaaid in havenkommen en in de aanvaarroutes naar aanlegplaatsen. Zoveel mogelijk hectares in de drukst bevaren gebieden zullen worden gemaaid. Vanuit de natuurbeschermingswet vergunning mag er één keer per jaar gemaaid worden, maximaal 200 ha in Gooi- en Eemmeer gemaaid en maximaal 150 hectare in Wolderwijd, Veluwemeer en Drontermeer.

Wilt u op de hoogte blijven van de vorderingen?
Check dan de gemaaide vaarroutes.

Gezamenlijke regionale inspanning

Vorig jaar startte met de oprichting van de Stichting Waterplanten Maaien Randmeren een 3-jarige pilot, waarbij vrijwilligers letterlijk de helpende hand bieden bij het maaien. De coöperatie faciliteert en levert een financiële bijdrage voor het maaien. De Stichting Maaien Waterplanten, waarin HISWA, Watersportverbond en watersportverenigingen samenwerken, organiseert het maaien. Zij doen dit met vrijwilligers van watersportverenigingen en ondernemers van jachthavens. Zo wordt met man en macht gewerkt aan het bevaarbaar maken van een zo groot mogelijk bevaarbaar oppervlak. Door deze voor Nederland unieke samenwerking van overheden en participatie van gebruikers is de regionale aanpak van de overlast breed maatschappelijk ingebed. Doel is om vanaf 2017 de maximale oppervlakte waterplanten in de Randmeren te maaien.

Ondertekening 5-jarige overeenkomst

Om het succes van de samenwerking te onderschrijven werd op 6 juli 2015 een nieuwe overeenkomst ondertekend tussen Gastvrije Randmeren en de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren.Dit vond plaats tijdens een excursie voor belangstellenden naar de maaiwerkzaamheden op het Eemmeer. Daarmee werd de oorspronkelijke overeenkomst voor 3 jaar verlengd tot een periode van 5 jaar. Een mooie stap naar een nog beter bevaarbaar Randmerengebied met veel watersportactiviteit.

 

Cookie-instellingen