Bedenk nieuwe activiteiten die de beleving van het Randmerengebied een grote impuls geven

5160 keer bekeken

Na een voorbereidingstraject dat dit voorjaar van start ging, was dit de opdracht die 25 netwerkpartners uit de publieke en private sector zichzelf gaven tijdens een werkbijeenkomst die de coƶperatie organiseerde op 24 september.

Aan de werkbijeenkomst namen bijna 25 personen deel: 9 ondernemers, 5 deelnemers uit de toeristische sector,  5 deelnemers namens gemeenten plus nog vertegenwoordigers uit de botterwereld en de watersportsector. De begeleiding van de werksessie in Museum Spakenburg was in handen van de Innovatiewerkplaats. Het resultaat: een enorme oogst aan ideeën, variërend van een een foodtruck-karavaan tot een waterbootcamp.

Aan het eind van de dag zijn er tien projectteams gevormd die de eerste tien ideeën verder uit gaan werken tot actieplannen. In een later stadium, als de projectideeën een meer definitieve vorm hebben, zullen de projecteams zelf hun projectidee lanceren. De activiteiten moeten het gebied versterken vanuit de trends ‘beleving’, ‘kunst en cultuur’, ‘terug naar de bron’, ‘digitaal’ of ‘duurzaam en lokaal’, met waterbeleving als gemene deler.

Door als ondernemers, gemeenten en regionale toeristische bureau's gezamenlijk bovenregionale evenementen en arrangementen te ontwikkelen, wordt in onderlinge afstemming de identiteit van het gebied ingevuld en doorontwikkeld. 

Cookie-instellingen