Rietherstelplan oever Veluwemeer tussen Harderwijk en Doornspijk

11341 keer bekeken

In januari 2016 startte in opdracht van gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren een rietherstelprojcect langs de kust van het Veluwemeer in Hierden en ter hoogte van de Oude Zeeweg 12 in Doornspijk.

Doel van dit project is herstel en verjonging van de rietoever, waardoor moerasvogels en vissen een groter leefgebied krijgen. De uitvoering van dit project is januari 2016 gestart. Het maaien en afplaggen van het oude riet zal half maart zijn afgerond. In april en mei volgt dan de aanplant van nieuw riet. 

Verjonging riet

De bestaande rietzone wordt verjongd door het bestaande riet te maaien en af te plaggen.  Daarnaast worden de aanliggende voormalige landbouwgronden ingericht als natuurgebied. De landbouwpercelen maken deel uit van het Gelders natuurnetwerk, de vroegere ecologische hoofdstructuur (EHS). Met de grond die vrijkomt, wordt de vooroever van het Veluwemeer plaatselijk ondieper gemaakt. Verder wordt een aarden wal aangelegd op de plaats waar vroeger een strandwal langs de Zuiderzee lag.

Een brede rietkraag en nieuwe natuur

De verondiepte vooroever wordt ingeplant met nieuw riet. Samen met het verjongde riet op de oever ontstaat dan een brede rietkraag. Dit riet vormt een goed leefmilieu voor rietvogels zoals de roerdomp, het baardmannetje en de karekiet, maar ook voor vissen. Het gaat om de verjonging van 3 hectare bestaand riet en de aanleg van 3,5 hectare nieuw riet in de vooroever. Samen met de inrichting van de landbouwpercelen als natuurgebied ontstaat 15 hectare nieuwe natuur, waaronder ook de strandwal.

Beheer door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten

Nadat het project is afgerond, wordt het beheer en onderhoud  overgedragen aan de Vereniging Natuurmonumenten voor het deel bij Harderwijk en aan Staatsbosbeheer voor het deel van Doornspijk. Gastvrije Randmeren en de provincie Gelderland nemen de kosten voor dit project voor hun rekening.

Cookie-instellingen