Het maaien van waterplanten in de Randmeren gaat binnenkort weer van start

11388 keer bekeken

Vanaf 1 juli mag in het gebied tussen de vaargeul en de recreatiebebakening gemaaid worden, in water dieper dan 1.50 meter.

Wanneer precies wordt gestart is altijd afhankelijk van de groei van het doorgroeid fonteinkruid en dan vooral het ontstaan van de drijfvelden. Het lijkt er op dat dit jaar de groei wat trager op gang komt dan andere jaren. De startdatum is rond 1 juli en staat op de website als deze bekend is. Vanaf de start wordt er gedurende 3 tot 4 weken gemaaid. Eerder maaien is niet zinvol omdat de planten dan binnen het vaarseizoen weer aangroeien en er opnieuw gemaaid zou moeten worden. Vanuit de vergunningen mag er per jaar maar één keer gemaaid worden. Het goede moment kiezen is daarom erg belangrijk.

 

Hoeveel wordt gemaaid?

De opdracht van de coöperatie is om in totaal 450 ha waterplanten te maaien, hetzelfde aantal hectares als in 2016. Zoals elk jaar hebben de gemeenten van de gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren een deel van hun jaarlijks budget vrijgemaakt voor het maaien van waterplanten om zo de belangrijkste vaargebieden toegankelijk te houden. Daarnaast is éénmalig extra budget vrijgemaakt in afwachting van een duurzame oplossing voor financiering waterplanten maaien in een groter gebied dan Randmeren alleen.

 

Waar wordt gemaaid in 2017?

De toegangen en havens van de eilanden en aanlegplaatsen in de Randmeren worden vrijgemaakt, de vaar- en wedstrijdgebieden in het Gooi- en Eemmeer, Wolderwijd en Veluwemeer worden gemaaid, evenals de snelvaarbanen bij Almere, in het Nijkerkernauw en bij Harderwijk. De verwachting is dat dezelfde locaties worden gemaaid als in 2016. Mocht u uit eigen ervaring of uit uw netwerk meldingen van overlast hebben, dan horen wij dit graag via info@gastvrijerandmeren.nl
 

Kaartmateriaal & actualiteiten

Vanaf de start van het maaien is op onze site het kaartmateriaal in te zien en houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond het maaien.

Cookie-instellingen